Agile Trend Analizi — 2022

Muhammed Şimşek
6 min readMar 30, 2023

Her sene digital.ai firması global olarak farklı organizasyonlardan binlerce katılımcı ile Agile anketleri yapıyor ve bunu rapor olarak yayınlıyor. Bu sene de 16. State of Agile raporu yayınlandı. Ben de bu çalışmaya katkı olarak raporu değerlendiriyorum ve önceki raporlarla kıyaslamaya çalışıyorum. Kıyaslamaya çalışıyorum dedim çünkü takip edilen metrikler tam bir Agile mindset örneği ile her sene değişiyor.

Yüksek Performanslı Takımların Özellikleri

Katılımcıların %89’ u yüksek performanslı Agile takımların şu özelliklere sahip olduğunu belirtmiş;

· İnsan odaklı değerler

· Açık, net, anlaşılır organizasyon kültürü

· Uygun araçlar ve

· Liderler tarafından yetkilendirilme, güçlendirilme

Bunun anlamı; eğer Agile başarılı bir şekilde uygulanırsa, yalnızca dahil olan bireylere değil, tüm kuruluşa fayda sağlayabileceğidir.

Agile Dönüşüm Motivasyonu

Organizasyonların Agile dönüşüme geçme motivasyonlarında ilk 3 madde şu şekilde;

Organizasyonda Agile Penetrasyonu

Agile düşüncenin ilk çıktığı zamanlarda çok yüksek oranda sadece IT ekipleri içinde dönüşüm yapılıyordu. Ancak son ankette görüldü kü bu oran artık yarı yarıya olmuş. Katılımcıların %49’u tüm organizasyonda Agile dönüşüm yaptıklarını belirtmişler.

Bunun yanında katılımcılara şu soru sorulmuş; Agile dönüşümde amacınız sadece süreçlerinizde iyileştirme yapmak mıdır yoksa Organizasyon bazında bütüncül bir dijital dönüşüm müdür?

Burada da çarpıcı şekilde görüyoruz ki artık bütüncül gözle bakılarak Organizasyonel Dijital Dönüşüm ve süreçlerde iyileştirme birarada düşünülüyor.

Agile Dönüşümün başarısı nasıl ölçülüyor?

Katılımcılar geçtiğimiz yıllarda Agile dönüşümün başarısında ana ölçüt olarak müşteri memnuniyetini belirtmişken son ankette Şirket hedeflerine uyum %54 ile en ön sırada yer alıyor (Şirket hedeflerine uyum kriteri geçtiğimiz yıllarda yoktu. Son ankette geldi.). Bu da bize gösteriyor ki şirket hedeflerine uyulmadan müşteri memnuniyetine önem vermek yetersiz kalıyor.

Agile ve Diğer Yaklaşımlar

Organizasyonlar Agile yaklaşımların yanında geleneksel yaklaşımlar veya hibrit yaklaşımları da kullanmaktadır. İlginçtir ki geçtiğimiz yıl sadece Agile yaklaşım kullananların oranı daha yüksekken bu sene %80 e düşmüş. Ancak hibrit yaklaşımlar gözle görülür oranda artarak %50 ye gelmiş durumda.

Bu da gösteriyor ki; Organizasyonun dinamiklerine göre Agile+Waterfall yaklaşımları birlikte kullanmak popülerleşiyor.

Bunun yanında katılımcılara Hibrit yaklaşımlarla ilgili ekstra olarak hibrit yaklaşımların onlara iyi gelip gelmediği sorulmuş. Bu soruya da sadece %27 oranda olumsuz cevap verilmişken %73 oranda olumlu cevap verilmiş.

Organizasyon İçinde Agile Pratiklerden Memnuniyet

Katılımcılara organizasyonları içindeki uygulanan Agile pratiklerden memnun olup olmadıkları sorulmuş ve katılımcıların %72 si memnun olduklarını söylerken %28 i memnun olmadıklarını belirtmişler.

Agile Faydaları

Organizasyonda Agile dönüşümden memnuniyet duyanların neden dolayı memnuniyet duydukları konusunda İşbirliğinin artması %69 ile ilk sırada yer alıyor.

Kullanılan Metrikler

Giriş bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, Agile’ı iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek ana odak noktalarından biridir. Çoğu ekip iş gereksinimlerine göre ölçüldüğünden, iş gereksinimlerine uyumu ölçmek için tam olarak ne yaptıklarına dair birkaç daha derin soru sorulmuş. En öne çıkan metrik ise iş sonuçlarını içeren metrikler %39 oranında bulunuyor. Sonrasında %30 ile müşteri memnuniyet ölçümü geliyor.

Burada görüyoruz ki direk İş e etki eden metrikler(Satış verileri vs) en önemli sırada bulunuyor.

Bunun yanında katılımcıların %19 u iş değerini ölçmek için herhangi bir araç/yöntem kullanmadıklarını belirtmişler.

Agile Projeleri yönetmek için kullanılan araçlar

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre JIRA kullanımı geçen seneye göre %6 azalmış, Excel kullanımı %11 azalmış, MS Azure/TFS kullanımı %19 azalmışken Miro ve MURAL kullanımı %42 ile önemli bir yere gelmiş.

Bu da bize gösteriyor ki JIRA hala açık ara en çok kullanılan araç olmasının yanında işbirliği odaklı Miro ve MURALgibi araçlar pandemi ile birlikte oldukça popülerleşmiş durumda.

Takım Seviyesinde Agile Yaklaşımlar

Katılımcıların deneyimlediği Agile yaklaşım oranları geçtiğimiz senelere oranla patlama yaşamış durumda. Scrum geçtiğimiz seneye oranla %21 artışla liderliğini korurken Kanban %50 artarak patlama yaşamış durumda.

Organizasyon Seviyesinde Agile Yaklaşımlar

Organizasyonlar artık sadece takım seviyesinde Agile yaklaşımların yetmediğini, bunu organizasyon seviyesine ölçeklemek gerektiğini farketmiş durumda. Organizasyonel yaklaşımlardan SAFe geçen seneye oranla %37 den %53 e çıkmış durumda(Bu anketin katılımcılarının %55 inin Kuzey Amerika’da olduğunu ve SAFe’in Amerika’da oldukça yaygın olduğunu göz önünde bulundurun).Bunun yanında Scrum of Scrums %28 e çıkmış durumda.

Agile Dönüşümde Yaşanan Zorluklar

Agile dönüşümde organizasyonlarda herşey müthiş ilerlemiyor tabii ki. Yaşanan zorluklar da mevcut. Anket, kültür, liderlik ve tutarlılığın bir organizasyonda Çevikliği başarılı bir şekilde benimsemenin önündeki üç temel zorluk olduğunu gösteriyor. Ve şunu diyorlar;

· Liderler bizi anlamıyor veya önümüzdeki engelleri kaldırmıyor %39

· Net önceliklerin ve/veya net yönergelerin olmaması %31

· İş birimleri Agile’in neye yaradığını anlamıyor %31

Kuruluşlar Çevik uygulamaları Mühendislik, Ticari Operasyonlar, İK veya Pazarlama gibi işin diğer bölümlerine ölçeklendirirken de zorluklar vardır. Kurumun iş tarafında Agile’ı benimsemenin önündeki engelleri özel olarak sorduğumuzda, en büyük endişeler yeterli liderlik katılımı (%42), Agile hakkında yeterli bilgi olmaması (%40), değişime karşı genel organizasyonel direnç (%40) ve yetersiz yönetim desteği ve/veya sponsorluk (%39).

Bunun yanısıra Agile dönüşümlerin başarısızlığa uğramasının önde gelen 3 nedeni;

· Şirket kültürü %41

· Yetersiz liderlik desteği %38

· Tutarsız Agile pratikler ve/veya süreçler %34

Şirketlerin Agile dönüşümde yaşadığı zorluklar sadece liderlik veya kültür perspektifinden kaynaklanmıyor. Araçlar ve süreçler kısmında da bazı zorluklar bulunuyor.

Çalışma Şekli

Geçen yılki ankette, yalnızca %3'ü tam zamanlı olarak ofise dönmeyi planladığını, %25'i tamamen uzak kalmayı planladığını ve %56'sı hibrit bir yaklaşımı tercih ettiğini belirtmişti. Aşağıda görüldüğü üzere tamamen uzaktan çalışmaya dair beklenti karşılanamamış ve %8 oranında daha az gerçekleşmiş

Organizasyonel Çeviklik

Araştırma bize, kurumsal çeviklik yöntemlerinin kuruluşların keşfetmekte olduğu bir şey olduğunu gösteriyor, ancak bu süreçleri iyileştirmek ve olgunlaştırmak için pek çok fırsat var.

Yanıt verenlerin yalnızca %15'i kuruluşlarının nerede durduğundan emin değil, ancak çoğu kuruluş hâlâ kurumsal çevikliğe ulaşmak için mücadele ediyor.

Anket Hakkında

16. State of Agile anketi 3220 katılımcıyla yapıldı.

Katılımcı ülke, rol, sektör ve şirket büyüklüğü dağılımı şu şekilde;

Sonuç

Görüldüğü üzere değişim hem işlerimizde hem çalışma şekillerimizde hem de yaşantımızda devam ediyor.Ve bu değişim anket sonuçlarna da yansıyor.

Heraklit’in dediği gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” . Önemli olan bizim bu değişim rüzgarında nasıl pozisyon aldığımızdır.

Kaynak

Önceki yıllarda yaptığım anket değerlendirmelerini aşağıda bulabilirsiniz
📌https://muhammedsimsek.medium.com/agile-trend-analizi-2021-610283ab8e71
📌https://muhammedsimsek.medium.com/agile-trend-analysis-2020-cf774571d5ed

--

--