Agile Trend Analizi-2021

Muhammed Şimşek
4 min readJul 15, 2021
https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2020/04/12/why-agile-is-the-mindset-to-get-us-through-the-covid-crisis-4-lessons-from-agile-for-today-and-the-new-normal/?sh=174846531d32

Agile kelime anlamı itibariyle çabuk, hızlı, koordineli bir şekilde sürekli hareket etmek anlamına gelmektedir. Bizler bu kelimeyi çoğunlukla adaptasyon kelimesiyle yanyana getiririz ve Agility-Çeviklik derken her türlü şarta uyum sağlama yeteneğimize de gönderme yaparız.

2020 yılında hayatlarımız gözle görülmeyen bir varlık tarafından tamamen değişti. Bu varlığın yaygın adı bildiğiniz üzere Covid-19. Covid’in hayatımıza girmesiyle biz beyaz yakalılar üretmeye devam edebilmek için kendimizi ve organizasyonlarımızı baştan yaratmamız gerekti. Hepimiz çok kısa bir sürede evden-uzaktan çalışmanın ustaları olduk. Şahsen daha önceden evden çalışabileceğimi hiç hayal etmezken bu süreç sonunda evden çok daha verimli çalışabildiğimi farkettim.

İşte bu yüzden 2020 ve 2021 yılları hepimiz için olağanüstü çevik yıllar oldu.

Her sene digital.ai firması global olarak farklı organizasyonlardan binlerce katılımcı ile Agile anketleri yapıyor ve bunu rapor olarak yayınlıyor. Bu sene de 15. State of Agile raporu yayınlandı. Ben de bu çalışmaya katkı olarak son çıkan rapor ve bir önceki raporu kıyaslayarak trend analizi yapıyorum.

Geçtiğimiz sene yaptığım trend analizini incelemek isterseniz; https://muhammedsimsek.medium.com/agile-trend-analysis-2020-cf774571d5ed

Gelin trend analizine geçmeden bu senenin göze çarpan metriklerine bakalım;

Covid-19 sonrası takımların çalışma düzenine ilişkin çok ilginç bir metrik yayınlandı. Bu metriğe göre katılımcıların sadece %3’ü Covid sonrası ofise geri dönüyor. Kalanlar ise remote veya hybrid gibi modellere geçiyor.

· Yazılım geliştirme takımlarda Agile benimsenme oranı %37 den %86 ya çıkarak inanılmaz bir ivme yakalamış görünüyor.

· IT dışında da Agile benimsenmesi ikiye katlanmış olmasına rağmen daha fazla kabul görmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Bunlar;

o Süreçler ve pratiklerdeki tutarsızlıklar %46

o Kültürel çatışmalar %43

o Organizasyonda değişime olan direnç %46

· Bunun yanında daha önceki yıllarda katılımcılar organizasyonel kültürün değişimin önündeki en önemli engellerden biri olmasını belirtmelerine rağmen bu sene artık majör engellerden biri olarak görülmüyor.

· Devops konusu giderek önem kazanıyor. Katılımcıların %75 ‘i DevOps’un kurumları için önemli veya çok önemli olduğunu belirtiyor.

· Value Stream Mapping konusu da giderek önem kazanıyor. Katılımcıların %66’sı VSM’i halihazırda uyguladıklarını veya uygulamayı planaladıklarını belirtiyor.

Gelelim trend analizimize;

Organizasyonun Agile Deneyimi

5 yıldan fazla süredir Agile yaklaşımları benimsemiş organizasyon sayısı giderek artmış görünüyor.
Gördüğünüz üzere organizasyonlardaki farklı birimlerde Agile benimsenme oranları geçen seneye kıyasla %200 den fazla artmış durumda. Özellikle NonIT birimlerde patlama yaşanmış.

Agile Benimsenme

Agile implementasyonunun nedenleri arasında proje risklerinin azaltılması, dağıtık takımların yönetilmesi ve değişken market koşullarına daha iyi cevap verilmesi geçen seneye göre daha da önem kazanmış görünürken hızlı teslim, üretkenliğin artması, proje maliyetinin azalması gibi etkenler önemini yitirmeye başlamış görünüyor.
Agile implementasyonunu faydalarında ise; Proje görünürlüğünü artırması, pazara çıkış hızını artırması, dağıtık takımları daha iyi yönetmesi gibi faydalar önemini artırırmış görünüyor
Organizasyonlardaki agile dönüşümlerin başarısının ölçümünde Business Value, Kalite, Tahmin edilebilirlik konuları giderek önem kazanıyor.

Agile İmplementasyonda Yaşanan Zorluklar

Agile dönüşümler sırasında yaşanan zorlukların her birinde gerileme yaşanırken organizasyonel direnç, eğitim ve yönetim desteği gibi zorluklarda gözle görülür bir gerileme yaşandığı ortaya çıkıyor. Yani artık kurumlarımızdaki direnç azalırken yöneticilerimiz dönüşüme daha çok destek veriyor.

Agile Metodlar, Teknikler ve Araçlar

Görüldüğü üzere kullanılan metot ve yaklaşımlar arasında Scrum gözle görülür bir artış yakalamış durumda.
Kullanılan tekniklere gelince Planlama, Roadmapping ve Story Mapping teknikleri giderek daha çok organizasyonda önemsenmeye başlıyor.
Görüldüğü üzere Kanban Boardlar Product Roadmapping, Story Mapping araçları hayatımızda giderek daha fazla yer ediniyor.
Agile Proje ve Süreç yönetim araçlarında ise geçen seneye kıyasla kurumlar oldukça farklı araçları denemeye başlamış. Bunlar arasında JIRA giderek yaygınlaşırken MS Azure Devops, Versionone, CA Agile ve Trello toolları giderek daha fazla kullanılmaya başlamış. Farkettiğiniz üzere listede tek eksilen değer MS Excel 😊

Agile Ölçeklendirme

Agile dönüşümün olmazsa olmazlarından ölçeklendirme konusunda ise SAFe ve Spotify model yaygınlaşırken, Scrum of Scrums, LeSS ve Disciplined Agile metodlarının kullanımı azalıyor.

Devops

Organizasyonlarda DevOps inisiyatifleri halihazırda yavaş yavaş artmaya başlıyor.
Katılımcıların %91’i kurumları için DevOps’u önemli görüyor.

Value Stream Mapping

Organizasyonlar VSM konusuna giderek ısınmaya başlıyor. Gartner’ın yaptığı araştırmaya göre organizasyonların %70’i 2023 yılına VSM i kullanmaya başlayacaklar.

Gördüğünüz üzere ister IT çalışanı olun isterseniz NonIT bir çalışan, dünyamız giderek çevikleşiyor. Değişen dünyaya hızlıca adapte olmanın yolu Çevik ve Yalın yaklaşımları benimsemekten geçiyor. Bu benimsemeyi erken yapan kurumlar ilerlerken, direnç gösteren kurumlar maalesef zamanla yok olacaktır.

--

--