Agile Trend Analizi-2021

Agile kelime anlamı itibariyle çabuk, hızlı, koordineli bir şekilde sürekli hareket etmek anlamına gelmektedir. Bizler bu kelimeyi çoğunlukla adaptasyon kelimesiyle yanyana getiririz ve Agility-Çeviklik derken her türlü şarta uyum sağlama yeteneğimize de gönderme yaparız.

2020 yılında hayatlarımız gözle görülmeyen bir varlık tarafından tamamen değişti. Bu varlığın yaygın adı bildiğiniz üzere Covid-19. Covid’in hayatımıza girmesiyle biz beyaz yakalılar üretmeye devam edebilmek için kendimizi ve organizasyonlarımızı baştan yaratmamız gerekti. Hepimiz çok kısa bir sürede evden-uzaktan çalışmanın ustaları olduk. Şahsen daha önceden evden çalışabileceğimi hiç hayal etmezken bu süreç sonunda evden çok daha verimli çalışabildiğimi farkettim.

İşte bu yüzden 2020 ve 2021 yılları hepimiz için olağanüstü çevik yıllar oldu.

Her sene digital.ai firması global olarak farklı organizasyonlardan binlerce katılımcı ile Agile anketleri yapıyor ve bunu rapor olarak yayınlıyor. Bu sene de 15. State of Agile raporu yayınlandı. Ben de bu çalışmaya katkı olarak son çıkan rapor ve bir önceki raporu kıyaslayarak trend analizi yapıyorum.

Geçtiğimiz sene yaptığım trend analizini incelemek isterseniz; https://muhammedsimsek.medium.com/agile-trend-analysis-2020-cf774571d5ed

Gelin trend analizine geçmeden bu senenin göze çarpan metriklerine bakalım;

Covid-19 sonrası takımların çalışma düzenine ilişkin çok ilginç bir metrik yayınlandı. Bu metriğe göre katılımcıların sadece %3’ü Covid sonrası ofise geri dönüyor. Kalanlar ise remote veya hybrid gibi modellere geçiyor.

· Yazılım geliştirme takımlarda Agile benimsenme oranı %37 den %86 ya çıkarak inanılmaz bir ivme yakalamış görünüyor.

· IT dışında da Agile benimsenmesi ikiye katlanmış olmasına rağmen daha fazla kabul görmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Bunlar;

o Süreçler ve pratiklerdeki tutarsızlıklar %46

o Kültürel çatışmalar %43

o Organizasyonda değişime olan direnç %46

· Bunun yanında daha önceki yıllarda katılımcılar organizasyonel kültürün değişimin önündeki en önemli engellerden biri olmasını belirtmelerine rağmen bu sene artık majör engellerden biri olarak görülmüyor.

· Devops konusu giderek önem kazanıyor. Katılımcıların %75 ‘i DevOps’un kurumları için önemli veya çok önemli olduğunu belirtiyor.

· Value Stream Mapping konusu da giderek önem kazanıyor. Katılımcıların %66’sı VSM’i halihazırda uyguladıklarını veya uygulamayı planaladıklarını belirtiyor.

Gelelim trend analizimize;

Organizasyonun Agile Deneyimi

Agile Benimsenme

Agile İmplementasyonda Yaşanan Zorluklar

Agile Metodlar, Teknikler ve Araçlar

Agile Ölçeklendirme

Devops

Value Stream Mapping

Gördüğünüz üzere ister IT çalışanı olun isterseniz NonIT bir çalışan, dünyamız giderek çevikleşiyor. Değişen dünyaya hızlıca adapte olmanın yolu Çevik ve Yalın yaklaşımları benimsemekten geçiyor. Bu benimsemeyi erken yapan kurumlar ilerlerken, direnç gösteren kurumlar maalesef zamanla yok olacaktır.

--

--

Agile Coach https://www.linkedin.com/in/muhammedsimsek/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store