Çevik Organizasyonlarda Takımlar Nasıl Kurulur?

Muhammed Şimşek
4 min readDec 18, 2021

Herkese aynı beyaz ayakkabıyı satamazsınız.

Kimisi düz beyaz converse ister, kimisi kırmızı boğazlı converse, kimisi ise özel işleme ister.

Sizce bu kadınların hepsinin ihtiyacı aynı olabilir mi?
Tabi ki hayır!

Kimisi daha casual giyinmeyi sever, kimisi klasik giyinmeyi sever.

Yani aslında Mass yani Toplu pazarlama anlayışından — kişiselleştirilmiş pazarlama anlayışına geçiyoruz.

Geleneksel her müşteriye aynı ürünü sunmaktan, müşteriye özel ürün sunan pazarlama anlayışına geçiyoruz.

Peki bunu yapmak için ne gerekiyor?

Müşteriyi tanımak ve onunla işbirliği yapabilmek gerekiyor.

KCYC (Know and Collaborate with Your Customer)

Stratejimizi özelleştirebilmek için müşterimizi çok iyi tanımamız gerekiyor.

Ne yer, ne içer, nasıl giyinmeyi sever, kaç yaşındadır, mesleği nedir vs.

Müşterimizi iyi tanıdıktan sonra onun ihtiyaçlarını merkeze alıp yani Müşteri Odaklılığı esas hale getirip ürünlerimizi ona göre üretmeliyiz.

“ CEO şunu istedi “ veya “Müdürüm şu özelliğin geliştirilmesini istedi” değil, Melis müşterisinin şöyle bir ihtiyacı var, bunu nasıl karşılayabiliriz şeklinde düşünebilmemiz gerekir.

Peki müşterimizi nasıl tanıyacağız?
Onu Personalara ayırarak.

Persona nedir?: Persona, ürününüzün muhatabı müşterinin hayali bir karşılığıdır.
Gerçek müşterinizin isteklerini, demografik özelliklerini, ürününüze bakış açısını yansıtır.

Yukarıda gördüğünüz özelliklerle doldurulur.

Ve sunacağınız ürünleri bu personanın gerçek veya hayali testinden geçirirsiniz.
“Acaba Mert müşterisi bu özellikten hoşlanır mı”, “Mert müşterisi şöyle bir özellik gelse bayılır çünkü ….”

Personanızı bu kadar gerçekçi oluşturursanız, sunacağınız ürünleriniz müşterinizde daha kolay karşılık bulur.

İşte Çevik Dünyada Doğru takımları Personaları esas alarak kurabiliriz.

Persona Bazlı Takımlar

Persona Bazlı Takım Örneği

Burada gördüğünüz örnek bir Persona bazlı takım yapısı.

Her takım kendi personasına ait işleri gerçeklemek üzerine kurulu.

Dikeyde kurduğumuz takımlar Personanın veya müşterinin ihtiyaçlarını gideren çapraz fonksiyonel-multidisipliner ekipler.

Bu ekipler müşteriye doğrudan değer ulaştıracak işleri yapıyorlar.
İçlerinde ilgili fonksiyonaliteyi geliştirecek tüm çalışanlar bulunuyor. Frontend Developer, Backend Developer, Tester, Analist vs.

Ancak bu ekiplerin yaptığı işlerin koordineli bir şekilde ilerlemesi, şirket stratejisi ile uyumlu hareket edebilmesi için bir koordinasyon takımına ihtiyaç var. Bu koordinasyon takımında ilgili departman belirli periyotlarla biraraya gelir ve ürünlerinin vizyonu, geleceği, roadmapi hakkında çalışmalar yaparak persona takımlarının iş listelerine inputlar verir.

Ayrıca yatayda oluşturulan chapterlar da aynı role sahip kişilerin kendi aralarında kurdukları bir community dir. Bu şekilde kaliteyi standart hale getirmiş olurlar.

Özetle çapraz fonksiyoner ekipler kurarak iletişimi ve işbirliğini maximize ediyoruz ve silolaşmadan kurtuluyoruz.

Takım seviyesindeki çalışma şeklini isterseniz daha derinleştirerek SAFe(Scaled Agile Framework)’ de kullanılan ART (Agile Release Train) lerdeki gibi 4 ana başlığa da ayırabilirsiniz. Bunlar;

Stream-Aligned Teams: İş akışı etrafında organize edilir ve doğrudan müşteriye veya son kullanıcıya değer sunma yeteneğine sahiptir.

Complicated Subsystem Teams: Derin uzmanlık becerileri ve uzmanlık gerektiren belirli alt sistemler etrafında organize edilmiştir.

Enabling Teams: Özel yeteneklere sahip diğer ekiplere yardımcı olmak ve yeni teknolojilerde yetkin olmalarına yardımcı olmak için organize edilmiştir.

Platform Teams: Diğer ekiplere hizmet sağlayan platformların geliştirilmesi ve desteklenmesi etrafında organize edilmiştir.

Ayrıca daha basit bir takım topolojisi nasıl olur diye merak ediyorsanız, Flight Levels’ ta kullanılan 3 katmanlı organizasyon yapısını da düşünebilirsiniz. O yapıyı da bir diğer yazımda anlatmıştım. Merak edenler linke tıklayabilir : https://muhammedsimsek.medium.com/non-it-tak%C4%B1mlarda-agile-lean-yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n-kullan%C4%B1lmas%C4%B1-ve-%C3%B6l%C3%A7eklendirme-8007e75fb481

Gördüğünüz üzere hangi takım topolojisini ele alırsanız alın temelde Müşteri Odaklılık ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Kendi kendine organize olabilmekte en önemli unsurlardandır. Bunlar Şampiyon Takım’ın olmazsa olmazlarındandır.

Şampiyon Takım Nasıl Olmalıdır?

Otonom: Kendi kendini organize edebilmeli, ve yönetebilmelidir. DIşarıdan kimse takım istemediği sürece işlerine karışamaz.

Herkes eşit: Ekip içinde kimsenin birbirine üstünlüğü yoktur.

Müşteri Odaklı: Her zaman müşteri merkezdedir.

Continuous Improvement: Sürekli dener, yanılır ve bunlardan ders çıkarır.

Kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten takımlar küçük bir şirket gibidir. Ama bu şirketin CEO’su da, müdürü de müşteridir.

Özetle

📍 One size does NOT fit all!

📍 Müşterini tanı ve onu odağa al!

📍 Persona Bazlı takımlar kur!

📍 Silolaşma OUT! Çapraz fonksiyonel takımlar IN!

📍 Takımlar olabildiğince otonom, kendi kendini yöneten bir şekilde olmalı

--

--